Referenties

Omdat u – terecht – meer wil dan mooie woorden, geven wij u hieronder een kort overzicht van enkele ondernemingen uit onze klanten-portefeuille.Lode Herreweghe van Smartroof nv : “Subsideaal heeft ons reeds verschillende malen succesvol begeleid bij het verwerven van innovatiesteun. Daarbij ondersteunden ze ons telkens bij het identificeren van de technologische uitdagingen, het uitkristalliseren van het werkprogramma, het kritisch uitwerken van de business case,… Het feit dat we met Subsideaal een partner hadden die op alle vlakken meedacht over onze innovatieplannen, betekende voor ons een belangrijke meerwaarde.

Hendrik Decramer van Dewulf nv : “De tijd die we besparen door beroep te doen op Subsideaal voor onze subsidie-aanvragen is aanzienlijk. Ze hebben maar enkele woorden en een paar schetsen nodig om de innovaties van onze geplande ontwikkelingen helemaal te vatten. Subsideaal begeleidt en schrijft de aanvraag van a tot z. Bovendien waren we steeds succesvol bij het verwerven van de steun.

Pascal Brackman van RouteYou bvba : “Subsideaal was en is voor RouteYou essentieel om tot een succesvolle projectaanvraag te komen bij het IWT. Hun professionele aanpak en know-how neemt niet alleen hopen administratief werk uit handen van een KMO zoals RouteYou, maar Subsideaal vormt tevens een uitstekend en kritisch klankbord voor de technische en R&D aspecten die we in de IWT projecten behandelen.

Henk Joos van Quinvita nv: “De samenwerking die Quinvita en Subsideaal hebben opgezet rond het aanvragen van een IWT O&O project heeft toegelaten aan beide bedrijven om elkaar te leren kennen. Quinvita was heel erg onder de indruk van het professionalisme van Subsideaal en dat was een essentiele factor voor het behaalde succes bij het aanvragen en goedgekeurd krijgen van het IWT project. Quinvita heeft ondertussen beslist om in de toekomst te blijven beroep doen op Subsideaal als professionele partner.

Jef Maes van Boek.be vzw:"Subsideaal was erg belangrijk bij het opmaken van het dossier 'Uitgeverij van de Toekomst'. Vermits het een samenwerking betreft met het Multimedialab van IBBT-Gent en SMIT-IBBT was het belangrijk om de coördinatie tussen alle partijen goed te laten verlopen en de verschillende werkpakketten op mekaar te laten aansluiten. Subsideaal heeft daar een belangrijke ondersteunende rol in gespeeld. Enerzijds door er voor te zorgen dat iedereen tijdig zijn bijdrage tot het dossier aanleverde, maar anderzijds ook door aan te geven met welke elementen we daarbij allemaal moesten rekening houden. Daardoor kan Boek.be binnenkort starten met het belangrijkste en grootste innovatieproject in de Vlaamse boekensector."

Wim De Greyt van Desmet Ballestra Group nv: "Tot voor kort had Desmet Ballestra geen ervaring met subsidieadviesbureaus voor het indienen van een projectaanvraag bij het IWT. De samenwerking met Subsideaal is echter heel positief verlopen. We zijn er van overtuigd dat hun professionele aanpak bij het samenstellen en indienen van het project een meerwaarde biedt en de slaagkansen voor het verkrijgen van een subsidie verhoogt. Voor toekomstige projectaanvragen zullen we dan ook zeker beroep blijven doen op de diensten van Subsideaal".