Subsideaal versterkt EY België


We zijn verheugd om aan te kondigen dat Subsideaal toetreedt tot EY, wereldwijd toonaangevend op het gebied van subsidiedienstverlening, audit, fiscaliteit, boekhouden, transacties en advisory-diensten. EY (voorheen gekend onder de naam Ernst & Young) stelt wereldwijd 190.000 mensen tewerk in 130 landen waarvan 1.550 medewerkers verspreid over 12 kantoren in België.

Het is de bedoeling om, door onze kracht te koppelen aan de expertise van een wereldwijd geïntegreerd netwerk - mét behoud van onze eigenheid - de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te versterken. Essentieel is dat er tussen beide organisaties overeenstemmende ingesteldheid is in de wijze van dienstverlening. Onze medewerkers zullen bijkomende opportuniteiten krijgen en ondersteund worden door een nog uitgebreidere beschikbaarheid aan expertises. Deze extra ervaring en ondersteuning zal voor hen niet alleen leerrijk zijn, maar zal hen tevens in staat stellen u nog beter te bedienen.

Blijft dan alles zoals het was? Neen, u kan én mag méér van ons verwachten. U zal nu ook bijkomend gebruik kunnen maken van doorgedreven expertise op het vlak van subsidies, fiscaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, gespecialiseerde en diepgaande IT audits, bedrijfsfinancieringen, risk management, specifieke sectorkennis enz. Dit alles wordt ondersteund door een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk.

Wat zal er in de toekomst veranderen ?

In de eerste plaats niet veel…
  • Het u vertrouwde team blijft actief uw belangen behartigen.
  • Al onze medewerkers en dossierbeheerders blijven actief uw dossier opvolgen.
  • De facturatie en de tarieven blijven in de toekomst onveranderd

Dit betekent concreet dat u in de toekomst dezelfde hoge kwaliteit, inzet en persoonlijke benadering kan verwachten door dezelfde ervaren consultants. Tevens zal ik als vennoot binnen EY deze groeiende afdeling leiden.

… en toch …heel veel…
  • U kan indien gewenst beroep doen op nationale en internationale experts van EY.
  • U zal kunnen genieten van tal van interessante publicaties en uitgaven die EY onder zijn cliënten verspreidt en deelnemen aan verscheidene seminaries.
  • U zal beroep kunnen doen op de nationale en internationale faciliteiten van EY.
  • U hebt absolute zekerheid over de continuïteit en flexibiliteit van onze dienstverlening.
  • Onze medewerkers zullen een nog meer doorgedreven opleiding krijgen in bepaalde expertises waardoor zij uw dossier nog beter zullen kunnen behartigen.
  • Onze teams zullen verder worden uitgebreid met technische experts.

Wij zijn er dan ook absoluut van overtuigd dat een dergelijke samenwerking voor u als cliënt en als ondernemer een toegevoegde waarde zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Desmet